Az építésfelügyeleti tevékenység

Az építésfelügyeleti hatóság ellátja az építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmény műszaki állapotát, valamint feltárja a szabálytalan építkezéseket. Ennek keretében:

 1. az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével összefüggő építésfelügyeleti hatósági eljárásokat folytat le,
 2. a helyszínen ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenység
 • végzésének szakszerűségét, jogszerűségét,
 • résztvevőinek jogosultságát,
 • végzéséhez előírt építési napló vezetésének módját és tartalmát,
 • folytatásához előírt kivitelezési dokumentáció(rész) meglétét,
 1. a jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében ellenőrzést és eljárást folytat le,

A fenti szabálytalan tevékenységekkel szemben az építésfelügyeleti hatóság 5 éven belül intézkedhet.

 1. a szabálytalan építési tevékenység feltárása érdekében az építésügyi monitoring igénybevételével építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat le,
 2. e) az ellenőrzései alapján szankciót állapít meg, ennek keretében
 • építésfelügyeleti intézkedést tesz,
 • építésfelügyeleti bírságot szab ki,
 • megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot,

A fenti szabálytalan tevékenységekkel szemben az építésfelügyeleti hatóság 10 éven belül intézkedhet.

 1. szakhatósági eljárást folytat le.

Az építésfelügyeleti hatóság jogszabályban meghatározott módon:

 1. az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését vagy annak folytatását megtilthatja, feltételhez kötheti vagy tudomásul veszi,
 2. az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását
 • megtilthatja és építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, ha ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység szakszerűségére, az építési napló vezetésére vagy a kivitelezési tevékenység folytatásához szükséges kivitelezési dokumentációra vonatkozó szabályokat súlyosan megsértették,
 • az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását megtiltja és a szabálytalan állapot megszüntetését elrendeli, továbbá építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, ha az építőipari kivitelezési tevékenység végzése az állékonyságot, az életet és az egészséget vagy a közbiztonságot közvetlenül veszélyezteti,
 1. hatósági eljárást folytat le, építésfelügyeleti bírságot szabhat ki, vagy a szükséges intézkedések megtétele érdekében megkeresi az eljárásra hatáskörrel rendelkező hatóságot vagy szervet, ha az ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a résztvevők nem rendelkeznek az előírt jogosultsággal, nem megfelelő a jogosultságuk, nem rendelkeznek az előírt regisztrációval vagy nem a regisztrációjuknak megfelelő tevékenységet végeznek,
 2. ellenőrzést végez a meglévő építmények körében, az ellenőrzésen tapasztaltak eredményeképpen
 • kötelezheti az építmény tulajdonosát a szükséges munkálatok elvégzésére,
 • elrendeli az építmény felülvizsgálatát, a szükség szerinti építési munkák elvégzését, ha az építmény állapota az állékonyságot, az életet és az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti.
 1. az ellenőrzésen tapasztaltak eredményeképpen
 • az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását megtilthatja,
 • a szabálytalan állapot megszüntetése érdekében bontást, átalakítást rendel el, vagy a fennmaradási engedélyezés feltételeinek fennállása esetén megkeresi az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező építésügyi hatóságot.

Az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzés során feltárt szabálytalan tevékenységről való tudomásszerzésétől számított 90 napon belül indíthatja meg az eljárást.